ศูนย์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ FUN SCIENCE


313 The Compound-C2 ถ.พระยาสุเรนทร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ10510

โทร: 02 919 0005, 08 4522 0055

Mobile phone: 08 0909 5519

Email : admin@FunScience.in.th

Website : www.FunScience.in.th

http://www.facebook.com/FunScience.TH
Copyright 2015 © funscience.in.th All rights