กิจกรรมในรูปแบบต่างๆของ Fun Science  


> หลักสูตรปกติ(จัดสอนภายในสถานที่) : หลักสูตรวิชาต่างๆ ครั้งละ 1-1.5 ชม.


 

 

> หลักสตูรค่ายวิทย์:  กิจกรรมแบบเต็มวัน หรือครึ่งวัน ครั้งละ  3-6 ชม.  (ภายใน/ นอก สถาบัน)

 

 

> หลักสตูรค่ายวิทย์ สำหรับโรงเรียนต่างๆ หรือ ค่ายทัศนศึกษานอกสถานที่ : เป็นการจัดกิจกรรมเฉพาะกลุ่ม  (แบบวันเดียวหรือ มากกว่า)

 

 

 

> การจดักิจกรรมวิทยาศาสตร์ในรูปแบบอื่นๆ : อาทิเช่น งานปาร์ตี้วันเกิด, งานวันเด็ก,  งานเลี้ยง สังสรรค์ประจำหม่บู้าน, กิจกรรมเพื่องานประชาสัมพันธ์องค์กรที่เน้นกลุ่มลูกค้าเด็กวัย 5-12 ปี หรือต้องการจัดงานสัมมนาสำหรับกลุ่มครอบครัว (พ่อ-แม่ พร้อมมี workshop สำหรับเด็ก) 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright 2015 © funscience.in.th All rights