“สถาบันของเราเป็นแหล่งพัฒนาเครือข่ายผู้สอนในระดับปริญญา ที่มีใจรักในการถ่ายทอดประสบการณ์-ความรู้ ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน จากหลากหลายสาขา อาทิเช่น วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ ไฟฟ้า ชีววิทยา การเกษตร เทคโนโลยีสื่อ คอมพิวเตอร์ หรือ วิศวกรด้านต่าง ฯลฯ โดยเรายังคงพัฒนาทีมงานผู้สอนอย่างต่อเนื่อง และหากผู้ใดที่สนใจเข้าร่วมเป็นหนึ่งในทีมงานที่จะช่วยขับเคลื่อนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สู่เยาวชนไทย สามารถสมัครเข้าร่วมงานกับเราได้ที่ “ติดต่อเรา”

 

 

 

 

 


Copyright 2015 © funscience.in.th All rights