“เราใช้สื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย และผ่านการพัฒนาให้ทันต่อยุคสมัย อาทิ เช่น  การสอนผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ และเครื่องฉายภาพ ตลอดจนการเชื่อมต่อกับระบบ Internet เพื่อเข้าสู่ Website แบบ Real-time ในหมวดของการเรียนรู้เรื่องดวงดาวและอวกาศ นอกเหนือจากการนำอุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์อีกหลากหลายชนิด ที่ได้รับการพัฒนาจากความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ จากในอดีตจนสู่ยุคปัจจุบัน มาให้เด็กๆได้เรียนรู้กัน ”

 

Page 1 Page 2 Page 3 Next

Copyright 2015 © funscience.in.th All rights