กิจกรรม: ค่ายวิทยาศาสตร์ ใน-นอก สถานที่ (Day Camp)

กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ “Science Camp” ในช่วงปิดเทอม สำหรับน้องๆบุตรหลานของเจ้าหน้าที่พนักงานสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร    วันที่  3-7  ตุลาคม  2554

 

 

กิจกรรมเรียนรู้เรื่องการบิน-การ่อน และประดิษฐ์จรวดขวดน้ำ ตามจินตนาการของตัวเอง พร้อมนำน้องๆไปยิงจรวดพิสูจน์ระยะทางจริงและทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การบิน กองทัพอากาศไทย ในเดือน ตุลาคม  2554

 

 

กิจกรรม summer camp  “ค่ายวิทยาศาสตร์แสนสนุก”  ณ โรงเรียนเพลินพัฒนา  

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบหลากหลาย รอบด้าน ครบถ้วนทั้งสาระความรู้และความสนุกสนาน     ในช่วงวันที่ 20-22 มีนาคม  และ 1-3 เมษายน 2556

 


Copyright 2015 © funscience.in.th All rights