กิจกรรม: ค่ายทัศนศึกษานอกสถานที่ (Overnight Camp)

 

     น้องๆเยาวชนวัย 9-12 ปี ได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายนอกสถานที่ ภายใต้ชื่อเรื่อง “ค่ายพัฒนาความรู้สู่โลกเทคโนโลยี” ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร ในช่วงวันที่  28 – 30  มีนาคม 2555 โดยในกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะให้น้องๆ ได้เรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับมลภาวะและการจัดการกับภารกิจช่วยลดโลกร้อน รวมถึงความรู้เรื่องการบิน-การร่อนและเยี่ยมชมสถานที่ประกอบเครื่องบินไฟเบอร์กล๊าสลำแรกของประเทศไทยแล้ว เด็กๆ ยังได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องนิติวิทยาศาสตร์ ที่ทำให้ได้รับรู้ถึงเบื้องหลังของขบวนการสืบสวนสอบสวน โดยมีพี่ตำรวจที่น่ารัก จากกองพิสูจน์หลักฐานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาร่วมแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับน้องๆ อย่างเต็มที่ 

 

 


Copyright 2015 © funscience.in.th All rights