กิจกรรมอื่นๆ

กิจกรรมสำหรับหน่วยงาน ชุมชน หรือองค์กรในวาระโอกาสต่างๆ


ทีมงาน Fun Science ได้นำการสอนวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมสนุกๆ ไปให้กับเด็กๆในชุมชนของหมู่บ้าน        ลลิลกรีนวิลล์  เนื่องในโอกาสการจัด งานฉลองเทศกาลปีใหม่  วันที่ 8 มกราคม 2555

 

 

ทีมงาน Fun Science ร่วมงานจัดแสดงกิจกรรมวิทยาศาสตร์ ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร  สำนักงานพัฒนา-วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ  เนื่องในโอกาสการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติประจำปี  วันที่ 12-13  มกราคม 2555

 

 

 

ในเดือนพฤษภาคม 2555 ทีมงานได้เป็นผู้ดำเนินการจัด กิจกรรม CSR ให้กับ บริษัทมั่นคงเคหะการ  เนื่อง-ในโอกาสวัน MK Sunday Together #11 สมาชิกเยาวชนของหมู่บ้านชวนชื่นจำนวน 56 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม  ในหัวข้อเรื่อง “จุดประกายนักคิด ประดิษฐ์หุ่นยนต์ในฝัน” โดยน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรม นอกจากจะได้เรียนรู้กับปฏิบัติการไฟฟ้าขั้นพื้นฐานกันแล้ว ยังได้ลงมือสร้างสรรค์หุ่นยนต์ประดิษฐ์จากจินตนาการของตัวเองในรูปแบบต่างๆ เป็นผลงานเพื่อนำกลับบ้านไปให้คุณพ่อ-คุณแม่ได้ชื่นชมกันด้วย

 

 

และในวันที่ 18 สิงหาคม 2556  ได้นำกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมไปให้เด็กๆได้เรียนรู้กันใน สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 

 

 

 Copyright 2015 © funscience.in.th All rights